Kink Kank Hoorn - Koninklijke toneelvereniging van De Panne


NIEUWS


Naar driejaarlijkse gewoonte vond er tijdens de algemene vergadering een bestuursverkiezing plaats. 
Sinds 15 april '18 is Ingrid Hoste onze nieuwe voorzitter. Ze neemt de fakkel over van Marc Hauspie. 
We nemen afscheid van Julie, Sammy en Karolien als bestuursleden en verwelkomen Marleen.  

Onze oude en nieuwe voorzitter met de trofee van Eddy Walrave, die we als cultuurprijs van de Gemeentelijke Culturele Raad kregen: Ons nieuw bestuur 2018-2021: 

Voorzitter: Ingrid Hoste
Ondervoorzitter: Marc Hauspie
Secretaris & PR
: Ellen Hoorne
Penningmeester: Bart Devos
Productieveranwoordelijke: Nick Durivault
Decor & rekwisieten
: Marleen Rabaey
Bar & Onthaal
: Ellen Bruynoghe
Volg ons op:

Facebook: https://www.facebook.com/KKH.depanne/

Instagram: @kinkkankhoorn


Contacteer ons via: 

Mail: kinkkankhoorn@hotmail.com